Kontakt

Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
Śląskie
tel: (32) 67 40 200

Adres e-mail: sekretariat@szpitalzawiercie.pl
Telefon: 32 6740 350

>
OddziałKontakt
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 211; 885 999 175[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 209[/telefon]
Lekarz Dyżurny: [telefon]885 999 175[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 281[/telefon]
e-mail: [email]aiit.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Dziecięcy

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 239; 885 999 143[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 278[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 315[/telefon]
e-mail: [email]dzieciecy.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 322[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 280[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 208[/telefon]
e-mail: [email]ginekologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 321; [/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 321[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 257[/telefon]
e-mail: [email]noworodki.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 284[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 317  /  (0 32) 67 40 206[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 309[/telefon]
Sekretariat wypisowy: [telefon](0 32) 67 40 381[/telefon]
e-mail: [email]wewnetrzny.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chirurgii Ogólnej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 265[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 244[/telefon]
Pielęgniarka Oddziałowa: [telefon](32) 67 40 264, 510 081 127[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 310[/telefon]
e-mail: [email]chir.ogolna.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 262[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 273[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek:[telefon](0 32) 67 40 275[/telefon]
e-mail: [email]chir.urazowa.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Okulistyczny Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 216; 885 999 153[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 307[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 214[/telefon]
e-mail: [email]okulistyka.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 300; 885 999 133[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 204[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 259[/telefon]
e-mail: [email]neurologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Rehabilitacji Neurologicznej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 267 [/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 221[/telefon]
e-mail: [email]reh.neurologiczna.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w tym Pododdział Skórno-Wenerologiczny Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 306[/telefon]
Z-ca Kierownika: [telefon](0 32) 67 40 291[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 291[/telefon]
Pielęgniarka Oddziałowa: [telefon](0 32) 67 40 292[/telefon]
Sekretariat: [telefon](0 32) 67 40 345[/telefon]
Pielęgniarki parter COVID-19: [telefon](0 32) 67 40 296[/telefon]
Pielęgniarki I piętro COVID-19: [telefon](0 32) 67 40 289[/telefon]
Pielęgniarki II piętro: [telefon](32) 67 40 305 [/telefon]
e-mail: [email]zakazny.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]dermatologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Medycyny Paliatywnej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 299[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 290[/telefon]
Dyżurka lekarska: [telefon]885 999 148[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
e-mail: [email]paliatyw.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Blok Operacyjny Kierownik: [telefon]885 999 373[/telefon]
Oddziałowa: [telefon](0 32) 67 40 308[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 374[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 288[/telefon]
e-mail: [email]blok.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
Rejestracja: [telefon](0 32) 67 40 222[/telefon]
Sekretariat : [telefon] (0 32) 67 40 438[/telefon]
Pielęgniarka Oddziałowa: [telefon] 885 999 155[/telefon]
e-mail: [email]sor@szpitalzawiercie.pl[/email]
           [email]sor.sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
           [email]sor.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
PoradniaKontakt
Poradnia Okulistyczna ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
[telefon]885 999 153[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon] (32) 67 234 45 wew.138[/telefon]
[telefon](32) 67 08 654 [/telefon]

ul. Piłsudskiego 80
[telefon](32) 67 220 11 wew.118 [/telefon]
Poradnia Chirurgii Ogólnej ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew. 133 [/telefon]
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 254[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew.135 [/telefon]
Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
Poradnia Onkologiczna ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
[telefon]885 999 177[/telefon]
Pełnomocnik ds. Pacjenta, Pakiet Onkologiczny ul. Miodowa 14
[telefon]885 999 152[/telefon]
Poradnia Opieki Paliatywnej ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Otolaryngologiczna ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67  234 45 wew. 135 [/telefon]

ul. Piłsudskiego 80
[telefon](32) 67  220 11 wew. 113 [/telefon]
Poradnia Alergologiczna ul. Piłsudskiego 80
[telefon] (32) 67 220 11 wew. 111 [/telefon]
Poradnia Neurologiczna ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich
[telefon] (32) 67 234 45 wew.134 [/telefon]

ul. Piłsudskiego 80
[telefon] (32) 67 13 447 [/telefon]
[telefon] (32) 67 22 725 [/telefon]
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]

ul. Piłsudskiego 80
[telefon] (32) 67 220 11 wew. 114 [/telefon]
POZ
ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 400[/telefon]
[telefon]797498469[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon] (32) 67 219 48 [/telefon]
[telefon] (32) 67 224 93 [/telefon]

ul. Gałczyńskiego 1
[telefon] (32) 67 219 21 [/telefon]
[telefon] (32) 67 223 34 [/telefon]
POZ Nocna i Świąteczna ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 400[/telefon]
[telefon]885999151[/telefon]
PracowniaKontakt
Pracownia endoskopii ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 274[/telefon]
Zakład Rehabilitacji ul Piłsudskiego 80
[telefon](32) 67 220 11 wew.119[/telefon]
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 255[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew. 174,175,176[/telefon]
Serologi i Bank Krwi ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 236[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew. 179[/telefon]
Pracownia EEG ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 297[/telefon]
Pracownia Badań Czynności Serca ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 297[/telefon]
Pracownia UKG ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 201[/telefon]
Pracownia Biopsji Cienkoigłowej ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Pracownia Rezonansu Magnetycznego ul. Miodowa14
[telefon](32) 67 40 337[/telefon]
[telefon](32) 67 40 253[/telefon]
[telefon]516 264 612[/telefon]
Pracownia Tomografii Komputerowej ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 337[/telefon]
[telefon](32) 67 40 253[/telefon]
[telefon]516 264 612[/telefon]
Pracownia RTG ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 337[/telefon]
[telefon](32) 67 40 253[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew. 184[/telefon]
Pracownia USG ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 311[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew. 184[/telefon]
Pracownia Mammografii ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 337[/telefon]
[telefon](32) 67 40 253 [/telefon]
Laboratorium Bakteriologiczne ul. Miodowa 14
[telefon](32) 67 40 220[/telefon]

ul. Powstańców Śląskich 8
[telefon](32) 67 234 45 wew. 177, 178[/telefon]
AdministracjaKontakt
Dyrektor Naczelny [telefon](32) 67 40 350[/telefon]
[email]sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa [telefon](32) 67 40 352, 665 998 888[/telefon]
[email]szymon.gacek@szpitalzawiercie.pl[/email]
Z-ca Dyrektora ds.Technicznych [telefon](32) 67 40 219[/telefon]
[email]iwona.sroga@szpitalzawiercie.pl[/email]
Naczelna Pielęgniarka [telefon](32) 67 40 210[/telefon]
[telefon]797 525 231[/telefon]
[email]anna.koczotowska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Kierownik ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego [telefon](32) 67 08 652 wew. 295[/telefon]
[email]ambulatorium.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Kancelaria [telefon](32) 67 40 368[/telefon]
[email]kancelaria@szpitalzawiercie.pl[/email]
Sekretariat [telefon](32) 67 40 350[/telefon] 
[telefon]665 998 888[/telefon]
[telefon]fax: (32) 67 21 532[/telefon]
[email]sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Organizacyjny i Projektów Inwestycyjnych [telefon](32) 67 40 354, 885 999 135[/telefon]
[telefon](32) 67 40 364 - projekty [/telefon]
[email]organizacyjny@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]zofia.skora@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 348, 885 999 134 -kierownik [/telefon]
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej [telefon](32) 67 40 202, 797 525 175[/telefon]
[email]anna.urbanska@szpitalzawiercie.pl[/email]
[email]statystyka@szpitalzawiercie.pl[/email]
[email]joanna.drosik@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 213 -kierownik [/telefon]
Archiwum Dokumentacji Medycznej [telefon](32) 67 40 203, 502 186 876[/telefon]
Dział Kadr i Płac
[telefon](32) 67 40 363, 510 175 066 - kadry[/telefon]
[email]kadry@szpitalzawiercie.pl [/email]
[telefon](32) 67 40 359, 797 525 185 - płace[/telefon]
[telefon](32) 67 40 362 - kierownik[/telefon]
[email]elzbieta.cebo@szpitalzawiercie.pl [/email]
[telefon](32) 67 40 320 -p.o.zastępcy kierownika [/telefon]
[telefon] 885 999 132[/telefon]
[email]justyna.mista@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Techniczny [telefon](32) 67 40 372, 510 175 062[/telefon]
[email]techniczny@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 393 -kierownik[/telefon]
[email]katarzyna.domagala@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Aparatury Medycznej [telefon](32) 67 40 251, 885 999 173[/telefon]
[email]aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 360 -kierownik [/telefon]
Dział Administracyjno-Gospodarczy [telefon](32) 67 40 340, 885 999 141[/telefon]
[email]adm-gosp@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 341 -kierownik [/telefon]
Dział Administracyjno - Gospodarczy - TRANSPORT SANITARNY [telefon]885 999 180[/telefon]
[telefon](32) 67 40 339[/telefon]
Dział Zaopatrzenia  [telefon](32) 67 40 265, 885 999 142[/telefon]
[email]zaopatrzenie@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 366 -kierownik[/telefon]
Główna Księgowa [telefon](32) 67 40 353[/telefon]
[email]m.kral-kowalczyk@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Księgowości [telefon](32) 67 40 324, 885 999 139[/telefon]
[telefon](32) 67 40 357 -kasa [/telefon]
[email]ksiegowosc@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych [telefon](32) 67 40 356, 797 525 186[/telefon]
[email]koszty@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Informatyki
[telefon](32) 67 40 371, 885 999 138[/telefon]
[email]krzysztof.kmita@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 370 -kierownik [/telefon]
Dział Zamówień Publicznych [telefon](32) 67 40 361, 510 484 689[/telefon]
[email]zampub@szpitalzawiercie.pl[/email]
[telefon](32) 67 40 367 -kierownik[/telefon]
Pielęgniarka epidemiologiczna [telefon](32) 67 40 238[/telefon]
[email]pielegniarka.epidemiologiczna@szpitalzawiercie.pl[/email]
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzania informacją dot. COVID-19
(darowizny, chęć pomocy i wsparcia szpitala)
[telefon](32) 67 40 333[/telefon]
[email]agata.kalafarska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Rzecznik Szpitala [telefon]661 610 221, 667 998 888[/telefon]
[email]marcin.wojciechowski@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]rzecznik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Pełnomocnik ds. Jakości [telefon](32) 67 40 331[/telefon]
[email] monika.teska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Inspektor Ochrony Danych [telefon]502 185 693[/telefon]
[email]iod@szpitalzawiercie.pl[/email]
Specjalista ds. BHP [telefon]504 382 691[/telefon]
[email]grzegorz.guzdzik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Pracownik Socjalny [telefon]690 272 209[/telefon]
[email]pracownik.socjalny@szpitalzawiercie.pl[/email]
Koordynator Pomocniczej Działalności Medycznej [telefon](32) 67 40 347[/telefon]
[email]paulina.drabek@szpitalzawiercie.pl[/email]
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Pakiet Onkologiczny [telefon]885 999 152[/telefon]
Kapelan Szpitala

[telefon]781 221 481, 32 67 24 173[/telefon]

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ