Kontakt

Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
Śląskie

Adres e-mail: sekretariat@szpitalzawiercie.pl
Telefon: 32 6740200

>
OddziałKontakt
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 211; 510 175 064[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 209[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 281[/telefon]
e-mail: [email]aiit.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Pediatria Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 239; 885 999 143[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 278[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 315[/telefon]
e-mail: [email]dzieciecy.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Ginekologiczno-położniczy Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 280; 885 999 132[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 280[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 208[/telefon]
e-mail: [email]ginekologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Neonatologiczny Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 355; [/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 257[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 322[/telefon]
e-mail: [email]noworodki.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chorób Wewnętrznych Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 284; 510 081 127[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 317  /  (0 32) 67 40 206[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 309  /  (0 32) 67 40 207[/telefon]
Sekretariat wypisowy: [telefon](0 32) 67 40 381[/telefon]
e-mail: [email]wewnetrzny.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chirurgii Ogólnej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 265; 885 999 131[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 244[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 310[/telefon]
e-mail: [email]chir.ogolna.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chirurgii Urazowo-ortopedycznej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 262; 667 9998 888[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 273[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek:[telefon](0 32) 67 40 283[/telefon]
e-mail: [email]chir.urazowa.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Okulistyki Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 217; 885 999 134; 885 999 134[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 307[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 214[/telefon]
e-mail: [email]okulistyka.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Neurologii z pododdziałem Udarowym Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 300; 885 999 133[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 204[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 259[/telefon]
e-mail: [email]neurologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Rehabilitacji Neurologicznej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 267; 885 999 145[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 221[/telefon]
e-mail: [email]reh.neurologiczna.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 291[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 291[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 289[/telefon]
e-mail: [email]zakazny.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]dermatologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Opieki Paliatywnej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
e-mail: [email]paliatyw.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Blok Operacyjny Oddziałowa: [telefon](0 32) 67 40 308[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 301[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 288[/telefon]
e-mail: [email]blok.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy Rejestracja: [telefon](0 32) 67 40 222[/telefon]
Rejestracja: [telefon] fax(0 32) 67 22 457[/telefon]
Sekretariat : [telefon](0 32) 67 40 439[/telefon]
Sekretariat : [telefon] fax (0 32) 67 40 438[/telefon]
e-mail: [email]sor@szpitalzawiercie.pl[/email]
           [email]sor.sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
           [email]sor.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
PoradniaKontakt
Poradnia Okulistyczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Chirurgii Ogólnej [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej [telefon](32) 67 40 254[/telefon]
Poradnia Chorób Zakaźnych [telefon](32) 67 40 293[/telefon]
Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci [telefon](32) 67 40 257[/telefon]
Poradnia Onkologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Opieki Paliatywnej [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Otolaryngologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Alergologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Neurologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
POZ
[telefon](32) 67 40 400[/telefon]
POZ Nocna i Świąteczna [telefon](32) 67 40 400[/telefon]

POZ  (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)

PracowniaKontakt
Pracownia endoskopii (32) 67 40 274
Zakład Rehabilitacji (32) 67 40 286
Pracownia Serologii, Bank Krwi (32) 67 40 236
Pracownia EEG (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia Badań Czynności Serca (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia UKG (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia Tomografii Komputerowej (32) 67 40 423
Pracownia RTG (32) 67 40 337
Pracownia USG (32) 67 40 337
Pracownia Mammografii (32) 67 40 337
Laboratorium Bakteriologiczne (32) 67 40 220
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (32) 67 40 255
(32) 67 40 260
Pracownia Anatomopatologii (PROSEKTORIUM) 519 656 619
885 999 172
   
AdministracjaKontakt
Dyrektor Naczelny [telefon](32)67 40 350[/telefon]
[email]dyrektor.naczelny@szpitalzawiercie.pl[/email]
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa [telefon](32)67 40 219[/telefon]
[email]szymon.gacek@szpitalzawiercie.pl[/email]
Z-ca Dyrektora ds.Technicznych [telefon](32)67 40 219[/telefon]
[email]iwona.sroga@szpitalzawiercie.pl[/email]
Naczelna Pielęgniarka [telefon](32)67 40 210[/telefon]
[email]iwona.plesinska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Kierownik ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego [telefon](32)67 10 612[/telefon]
[email]ambulatorium.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Rzecznik Szpitala [telefon]661 610 221[/telefon]
[email]marcin.wojciechowski@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]rzecznik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzeniem informacją dot. COVID-19
(darowizny, wolontariat, chęć pomocy i wsparcia szpitala)
[telefon]662 319 035[/telefon]
[email]agata.kalafarska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Kancelaria [telefon](32)67 21 532[/telefon]
[email]kancelaria@szpitalzawiercie.pl[/email]
Sekretariat [telefon](32)67 220 11 wew.123[/telefon]
[telefon]665 998 888[/telefon]
[telefon]fax: (32) 67 21 532[/telefon]
[email]sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Organizacyjny, Jakości i Projektów Inwestycyjnych [telefon](32)67 40 364[/telefon]
[telefon](32) 67 40 331[/telefon]
[telefon](32) 67 40 336[/telefon]
[email]organizacyjny@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]zofia.skora@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]monika.teska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej [telefon](32)67 40 202[/telefon]
[email]anna.urbanska@szpitalzawiercie.pl[/email]
[email]statystyka@szpitalzawiercie.pl[/email]
[email]joanna.drosik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi [telefon](32)67 40 363 [/telefon]
[telefon](32)67 40 362 [/telefon] - kierownik
[email]marta.tyla@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Techniczny [telefon](32)67 40 372[/telefon]
[email]techniczny@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Aparatury Medycznej [telefon](32)67 40 360[/telefon]
[email]aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Administracyjno-Gospodarczy [telefon](32)67 40 340[/telefon]
[email]adm-gosp@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Zaopatrzenia  [telefon](32)67 40 365[/telefon]
[email]zaopatrzenie@szpitalzawiercie.pl[/email]
Specjalista ds. BHP [telefon](32)67 40 380[/telefon]
[email]grzegorz.guzdzik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Księgowości [telefon](32)67 40 324[/telefon]
[email]m.kral-kowalczyk@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych [telefon](32) 67 40 356[/telefon]
[email]koszty@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Płac [telefon](32)67 40 359[/telefon]
[email]elzbieta.milejska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Informatyki
[telefon](32)67 40 371[/telefon]
[email]krzysztof.kmita@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Zamówień Publicznych [telefon](32)67 40 361[/telefon]
[email]zampub@szpitalzawiercie.pl[/email]
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ