Kontakt

Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
Śląskie

Adres e-mail: sekretariat@szpitalzawiercie.pl
Telefon: 32 6740200

>
OddziałKontakt
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 211; 885 999 175[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 209[/telefon]
Lekarz Dyżurny: [telefon]885 999 175[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 281[/telefon]
e-mail: [email]aiit.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Dziecięcy

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 239; 885 999 143[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 278[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 315[/telefon]
e-mail: [email]dzieciecy.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 280[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 280[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 208[/telefon]
e-mail: [email]ginekologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 355; [/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 257[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 322[/telefon]
e-mail: [email]noworodki.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]

Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 284[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 317  /  (0 32) 67 40 206[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 309  /  (0 32) 67 40 207[/telefon]
Sekretariat wypisowy: [telefon](0 32) 67 40 381[/telefon]
e-mail: [email]wewnetrzny.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chirurgii Ogólnej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 265[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 244[/telefon]
Pielęgniarka Oddziałowa: [telefon]510 081 127[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 310[/telefon]
e-mail: [email]chir.ogolna.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 262[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 273[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek:[telefon](0 32) 67 40 283[/telefon]
e-mail: [email]chir.urazowa.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Okulistyczny Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 217; 885 999 153[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 307[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 214[/telefon]
e-mail: [email]okulistyka.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 300; 885 999 133[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 204[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 259[/telefon]
e-mail: [email]neurologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Rehabilitacji Neurologicznej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 267; 885 999 145[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 221[/telefon]
e-mail: [email]reh.neurologiczna.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w tym Pododdział Skórno-Wenerologiczny Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 291[/telefon]
Z-ca Kierownika: [telefon](0 32) 67 40 291[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](32) 6740 352, (0 32) 67 40 291[/telefon]
Pielęgniarka Oddziałowa: [telefon](0 32) 67 40 345[/telefon]
Sekretariat: [telefon](0 32) 67 40 345[/telefon]
Pielęgniarki parter COVID-19: [telefon](0 32) 67 40 296[/telefon]
Pielęgniarki I piętro COVID-19: [telefon](0 32) 67 40 292[/telefon]
Punkt pobrań COVID-19: [telefon](0 32) 67 40 293[/telefon]
e-mail: [email]zakazny.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]dermatologia.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Medycyny Paliatywnej Kierownik: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
Dyżurka lekarska: [telefon]885 999 148[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 295[/telefon]
e-mail: [email]paliatyw.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Blok Operacyjny Kierownik: [telefon]885 999 144[/telefon]
Oddziałowa: [telefon](0 32) 67 40 308[/telefon]
Gabinet lekarzy: [telefon](0 32) 67 40 301[/telefon]
Dyżurka pielęgniarek: [telefon](0 32) 67 40 288[/telefon]
e-mail: [email]blok.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
Rejestracja: [telefon](0 32) 67 40 222[/telefon]
Rejestracja: [telefon] fax(0 32) 67 22 457[/telefon]
Sekretariat : [telefon](0 32) 67 40 439[/telefon]
Sekretariat : [telefon] fax (0 32) 67 40 438[/telefon]
Pielęgniarka Oddziałowa: [telefon] 885 999 155[/telefon]
e-mail: [email]sor@szpitalzawiercie.pl[/email]
           [email]sor.sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
           [email]sor.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
PoradniaKontakt
Poradnia Okulistyczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
[telefon]885 999 153[/telefon]
Poradnia Chirurgii Ogólnej [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej [telefon](32) 67 40 254[/telefon]
Poradnia Chorób Zakaźnych [telefon](32) 67 40 293[/telefon]
Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci [telefon](32) 67 40 257[/telefon]
Poradnia Onkologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
[telefon]885 999 177[/telefon]
Pełnomocnik ds. Pacjenta, Pakiet Onkologiczny [telefon]885 999 152[/telefon]
Poradnia Medycyny Paliatywnej [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Otolaryngologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Alergologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Neurologiczna [telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

[telefon](32) 67 40 252[/telefon]
[telefon](32) 67 40 237[/telefon]
POZ
[telefon](32) 67 40 400[/telefon]
[telefon]797498469[/telefon]
POZ Nocna i Świąteczna [telefon](32) 67 40 400[/telefon]
[telefon]885999151[/telefon]
POZ  (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)

PracowniaKontakt
Pracownia endoskopii (32) 67 40 274
Zakład Rehabilitacji (32) 67 40 286
Pracownia Serologii, Bank Krwi (32) 67 40 236
Pracownia EEG (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia Badań Czynności Serca (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia UKG (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (32) 67 40 252
(32) 67 40 237
Pracownia Tomografii Komputerowej (32) 67 40 423
Pracownia RTG (32) 67 40 337
690 272 739
Pracownia USG (32) 67 40 337
Pracownia Mammografii (32) 67 40 337
Laboratorium Bakteriologiczne (32) 67 40 220
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Kierownik: 885 999 183
(32) 67 40 255
(32) 67 40 260
Pracownia Anatomopatologii (PROSEKTORIUM) 519 656 619
885 999 172
   
AdministracjaKontakt
Dyrektor Naczelny [telefon](32) 67 220 11 wew. 123[/telefon]
[email]sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa [telefon]665 998 888[/telefon]
[email]szymon.gacek@szpitalzawiercie.pl[/email]
Z-ca Dyrektora ds.Technicznych [telefon](32) 67 40 219[/telefon]
[email]iwona.sroga@szpitalzawiercie.pl[/email]
Naczelna Pielęgniarka [telefon](32) 67 40 210[/telefon]
[telefon]797 525 231[/telefon]
[email]anna.koczotowska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Kierownik ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego [telefon](32) 67 08 652 wew. 295[/telefon]
[email]ambulatorium.kierownik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Rzecznik Szpitala [telefon]661 610 221, 667 998 888[/telefon]
[email]marcin.wojciechowski@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]rzecznik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzania informacją dot. COVID-19
(darowizny, chęć pomocy i wsparcia szpitala)
[telefon]662 319 035[/telefon]
[email]agata.kalafarska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Kancelaria [telefon](32) 67 40 368[/telefon]
[email]kancelaria@szpitalzawiercie.pl[/email]
Sekretariat [telefon](32) 67 220 11 wew.123[/telefon]
[telefon](32) 67 106 12 [/telefon]
[telefon]665 998 888[/telefon]
[telefon]fax: (32) 67 21 532[/telefon]
[email]sekretariat@szpitalzawiercie.pl[/email]
Portiernia [telefon](32) 67 40 200[/telefon]
[telefon]885 999 132[/telefon]
Dział Organizacyjny, Jakości i Projektów Inwestycyjnych [telefon](32) 67 220 11 wew. 134, 885 999 135[/telefon]
[telefon](32) 67 220 11 wew. 169, 885 999 134[/telefon]
[telefon](32) 67 220 11 wew. 144[/telefon]
[email]organizacyjny@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]zofia.skora@szpitalzawiercie.pl[/email] [email]monika.teska@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej [telefon](32) 67 220 11 wew. 167, 797 525 175[/telefon]
[email]anna.urbanska@szpitalzawiercie.pl[/email]
[email]statystyka@szpitalzawiercie.pl[/email]
[email]joanna.drosik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Archiwum [telefon]502 186 876[/telefon]
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi [telefon](32) 67 220 11 wew. 126, 510 175 066 [/telefon]
[telefon](32) 67 220 11 wew. 130 [/telefon] - kierownik
[email]marta.tyla@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Techniczny [telefon](32) 67 40 372, 510 175 062[/telefon]
[email]techniczny@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Aparatury Medycznej [telefon](32) 67 40 360, 885 999 173[/telefon]
[email]aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Administracyjno-Gospodarczy [telefon](32) 67 40 340, 885 999 141[/telefon]
[email]adm-gosp@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Administracyjno - Gospodarczy - TRANSPORT SANITARNY [telefon]885 999 180[/telefon]
Dział Zaopatrzenia  [telefon](32) 67 40 365, 885 999 142[/telefon]
[email]zaopatrzenie@szpitalzawiercie.pl[/email]
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [telefon]502 185 693[/telefon]
[email]iod@szpitalzawiercie.pl[/email]
Specjalista ds. BHP [telefon](32) 67 08 652[/telefon]
[email]grzegorz.guzdzik@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Księgowości [telefon](32) 67 220 11 wew. 142, 885 999 139[/telefon]
[email]m.kral-kowalczyk@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych [telefon](32) 67 220 11 wew. 131, 797 525 186[/telefon]
[email]koszty@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Płac [telefon](32) 67 220 11 wew. 166, 797 525 185[/telefon]
[email]elzbieta.cebo@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Informatyki
[telefon](32) 67 40 371, 885 999 138[/telefon]
[email]krzysztof.kmita@szpitalzawiercie.pl[/email]
Dział Zamówień Publicznych [telefon](32) 67 220 11 wew. 170, 510 484 689[/telefon]
[email]zampub@szpitalzawiercie.pl[/email]
Pracownik Socjalny [telefon]690 272 209[/telefon]
[email]pracownik.socjalny@szpitalzawiercie.pl[/email]
Pełnomocnik ds. Pacjenta, Pakiet Onkologiczny [telefon]885 999 152[/telefon]
Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego [telefon]506 111 352[/telefon]
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ