Komunikat prasowy

Zawiercie, 04.04.2019 r.

 

 

Podsumowanie prac zespołu

do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielonych na SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w nocy 10-11.03.2019

 

 

Celem zespołu było ustalenie przebiegu wydarzeń w nocy z dnia 10-11.03.2019 roku oraz harmonogramu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

W toku prac zespołu oceniono dokumentację medyczną, przyjęto wyjaśnienia od osób mających dyżur tej nocy w tym w szczególności od lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, technika elektorradiologii, ponadto zespół przeanalizował zapisy monitoringu.

 

Ustalono przebieg chronologiczny zdarzeń i udzielanych świadczeń medycznych.

 

Podsumowanie:

 

  • niepotwierdzono doniesień medialnych dotyczących wielogodzinnego pozostawienia pacjentki bez nadzoru medycznego,

  • stwierdzono stały bezpośredni nadzór medyczny nad pacjentką, potwierdzony monitoringiem.

 

Wszystkie dokumenty potwierdzające stan faktyczny zostały przekazane do organów kontrolnych w tym do prokuratury. Szpital Powiatowy w Zawierciu deklaruje współpracę ze wszelkimi organami kontrolnymi celem pełnego wyjaśnienia sytuacji.

 

Szpital Powiatowy w Zawierciu wyraża głębokie współczucie z powodu skomplikowanej sytuacji medycznej pacjentki.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ