Kolejne testy wśród pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Kolejne testy wśród pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Znane są wyniki badań pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Próbki pobrano zarówno od personelu medycznego, jak i pracowników administracji, którzy na co dzień pracują w głównej lokalizacji szpitala przy ul. Miodowej 14 w Zawierciu. Na 388 testów, 387 dało wynik negatywny, dodatni okazał się tylko jeden.

W sumie szpital wykonał już ponad 1000 wymazów głównie wśród personelu medycznego. Tym razem badaniami objęto także grupy zawodowe, które do tej pory nie były testowane kontrolnie.

Badany jest także każdy pacjent zgłaszający się do szpitala na operację.

Szpital Powiatowy w Zawierciu prowadzi także poradnię chorób zakaźnych, gdzie pobierane są wymazy od mieszkańców powiatu z podejrzeniem koronawirusa i osób w kwarantannie. Od początku epidemii wykonano ponad 1350 takich badań. Kolejnych 500 w wymazobusie, który pracownicy placówki obsługują na zlecenie Sanepidu.

Dysponujemy także własnym laboratorium, które przeprowadza badania na obecność wirusa. Ich liczba przekroczyła już 1000. Udało się to dzięki wsparciu finansowemu miasta, które zakupiło aparat do testów. W ostatnich dniach, na prośbę Urzędu Miejskiego w Zawierciu przebadano tam próbki nauczycieli i pracowników, którzy mają kontakt z uczniami przychodzącymi na konsultacje dla ósmoklasistów. Wszystkie wyniki okazały się ujemne.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ