Jubileusz 60-lecia Szpitala

60 lat Szpitala Powiatowego w Zawierciu

30 września 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji 60-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

 

Dyrektor Szpitala Piotr Zachariasiewicz podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie w pracę na rzecz Szpitala i pacjentów. Przypomniał także najważniejsze wydarzenia z historii placówki.

 O najważniejszych inwestycjach i zmianach, które zostały wprowadzone w tej kadencji w Szpitalu mówił dr n. med. Dariusz Jorg, doradca Dyrektora Szpitala.

Efektem wprowadzonych zmian jest osiągnięcie poprawy jakości i dostępności do usług medycznych w Szpitalu przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniego wyniku finansowego.

Starosta Zawierciański Gabriel Dors podziękował wszystkim osobom, które tworzyły historię placówki. Szczególne podziękowania skierował na ręce Dyrekcji i Pracowników za codzienne zaangażowanie w rozwój Szpitala, który stał się dziś nowoczesną, przyjazną dla Pacjentów placówką.

Życzenia oraz podziękowania przekazali Posłowie na Sejm RP: Waldemar Andzel, Danuta Nowicka i Robert Warwas, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego: Maria Materla - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego i Rafał Porc, Justyna Miszczyk - Zastępca Prezydenta Zawiercia oraz Czesław Kawecki, prezes Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „AUXILIUM” im. dr Henryka Wnuka.

Uroczystość była okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

Starosta Zawierciański Gabriel Dors wspólnie z dyrektorem Szpitala Piotrem Zachariasiewiczem przekazali odznaki resortowe oraz gratulacje Paniom:

- Barbara Bańdo

- Małgorzata Bąbska

- Maria Kołodziej

- Barbara Szymocha

- Czesława Śliwa

- Janina Topolnicka.

 

Galę z właściwym sobie rozmachem i humorem poprowadził Piotr Bałtroczyk.

 W jubileuszu uczestniczyli obecni i byli pracownicy Szpitala oraz przedstawiciele wszystkich instytucji powiatowych, którzy na co dzień współpracują z placówką.

Samorząd Powiatu reprezentowali: Gabriel Dors – Starosta Zawierciański, Barbara Laskowska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Paweł Sokół – Wicestarosta, Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu, Włodzimierz Styczyński – Członek Zarządu Powiatu oraz Sekretarz - Tomasz Dzierżanowski. Obecni byli również radni powiatowi oraz pracownicy Starostwa i jednostek podległych Powiatowi.

 

Na ręce Dyrektora wpłynęły też liczne gratulacje, które prezentujemy w galerii poniżej.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ