Informacja dla osób odwiedzających pacjentów

Informacja dla osób odwiedzających pacjentów

W związku ze zwiększoną zapadalnością na grypę i infekcje grypopodobne w środowisku pozaszpitalnym, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, wprowadza się: 

  • całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych z powodu wirusów: Sars-Cov-2, grypy, RSV.

  • Odwiedziny pozostałych pacjentów możliwe są codziennie w godzinach od 13.00 do 16.00.

(powyższe nie dotyczy odwiedzin pacjentów małoletnich przez ich rodziców lub opiekunów oraz pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego)

 

Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pacjent jest w stanie terminalnym dopuszcza się odwiedziny przez większą liczbę osób.

Przypominamy o bezwzględnym stosowaniu maseczek ochronnych zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcji rąk.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ