Informacja

Informacja
Z uwagi na dłuższą nieobecność w pracy lek. med. Daniela Dąbrowskiego zatrudnionego w Gabinecie POZ przy ul. Piłsudskiego 80 opiekę nad pacjentami zadeklarowanymi do wyżej wymienionego lekarza przejmie od 10.02.2020r. pozostała kadra lekarska. W strukturze Szpitala funkcjonują Poradnie Lekarza POZ dla dorosłych zlokalizowane przy ulicy Powstańców Śląskich 8 i Gałczyńskiego 1, które zapewnią opiekę medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 zgodnie z założeniami świadczeń gwarantowanych podstawowej opieki zdrowotnej.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ