Infolinie i aktualne numery telefonów do poradni

Infolinie i aktualne numery telefonów do poradni

Poradnie Lekarza POZ są w dwóch lokalizacjach:

 

 POZ ul. Powstańców Śląskich 8

W Poradniach prowadzone są głównie teleporady, w przypadku gdy teleporada jest niewystarczająca pacjent zgłasza się osobiście  na wizytę w poradni, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnej godziny.

Do dyspozycji pacjentów są następujące nr telefonów:

 • 32 67 126 64;
 • 32 67 234 45 wew. 283,
 • 32 67 219 48;
 • 32 67 234 45 wew. 272.

Dodatkowo wprowadzono następujące nr telefonów w celu prowadzenia teleporad:

 • 697 998 888;
 • 885 999 147.

 

POZ ul Gałczyńskiego 1

 

W Poradni prowadzone są głównie teleporady, a w przypadku gdy teleporada jest niewystarczająca pacjent zgłasza się osobiście  na wizytę w poradni  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnej godziny. Lekarze prowadzą teleporady używając prywatnych telefonów komórkowych, pacjenci rejestrują się wykorzystując nr telefonów przychodni:

 • 32 67 219 21;
 • 32 67 223 34.

 

Poradnie specjalistyczne:

 

W poradniach specjalistycznych prowadzone są teleporady, w przypadku gdy teleporada jest niewystarczająca pacjent zgłasza się osobiście  na wizytę w poradni, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnej godziny. Przypadki nagłe (urazy) przyjmowane są niezwłocznie, gdy pacjent zgłosi się do poradni specjalistycznej.

Każdego dnia rejestrowani są pacjenci zapisani zgodnie z harmonogramem do konkretnego lekarza. W większości przypadków lekarze dzwonią do pacjentów wykorzystując prywatne telefony komórkowe lub rejestracja podaje  numer telefonu  lekarza i pacjent sam dzwoni do lekarza.

 

Numery telefonów do rejestracji poradni specjalistycznych:

Przychodnia ul Powstańców Śląskich 8    

 • 32 67 234 45;
 • 32 67 235 30;

dodatkowo wprowadzono następujące numery telefonów do rejestracji poradni specjalistycznych

 • 885 999 151;
 • 510 175 063.

Przychodnia ul Piłsudskiego 80              

 • 32 67 220 11;
 • 32 67 220 12;
 • 32 67 220 13;  
 • 32 67 134 47.

 

Celem udzielania wsparcia oraz prowadzenia poradnictwa dla pacjentów  Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Alkoholowych wprowadzono dodatkowe nr telefonów

 • 510 175 082;
 • 510 175 067

pod wymienionymi nr telefonów udzielają teleporad psychologowie i psychiatrzy.

 

 

INFOLINIE DLA PACJENTÓW

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Tel. 32 67 40 249

(w tym ws.  odbioru kart informacyjnych z pobytu w szpitalu, wyników TK i histopatologicznych)

Poradnia ul. Powstańców Śląskich 8

Tel. 32 67 23 530

( w tym ws. odbioru wyników badań histopatologicznych)

Poradnia ul. Piłsudskiego 80

Tel. 32 67 13 447

( w tym ws. odbioru wyników badań histopatologicznych)


 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ