Oddziały
Oddziały
Poradnie

Zakup sprzętu medycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zakup sprzętu medycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Szpital Powiatowy w Zawierciu zrealizował zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, t.j. zakup sterylizatora parowego oraz płuczkodezynfektorów.

Zakup został dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie: 350 000,00 zł
Całkowita wartość: 350 000,00 zł


Doposażenie wczesnej rehabilitacji neurologicznej
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ