Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Dzień Pracownika Służby Zdrowia
Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
całemu personelowi
Szpitala Powiatowego w Zawierciu
składamy serdeczne podziękowania za trud
i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz
drugiego człowieka.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych

 

Dyrekcja
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ