Działania podjęte w związku z sytuacją na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Działania podjęte w związku z sytuacją na Oddziale Chorób Wewnętrznych

W związku z ujawnieniem 26 przypadków zakażeń na Oddziale Chorób Wewnętrznych (3 osoby z personelu i 23 pacjentów), niezbędne stało się podjęcie zdecydowanych kroków, które zapobiegną podobnej sytuacji w przyszłości.

Po wstępnej analizie okoliczności wystąpienia ogniska epidemicznego podjęto decyzję o odwołaniu Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych. W kolejnych dniach będą podejmowane dalsze decyzje personalne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom, Szpital już pod koniec stycznia opracował i wdrożył zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia koronawirusem, które aktualizowano na bieżąco zgodnie z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Procedury te obejmują zarówno postępowanie z pacjentem potencjalnie zakażonym, opis stosowanych środków ochrony indywidualnej stosowanych w kontakcie z pacjentem, zasady higieny, które należy stosować, jak i procedury zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej.

Personel został również przeszkolony z wymagań dotyczących używania odpowiednich do sytuacji środków ochrony indywidualnej oraz ich prawidłowego użytkowania. Wdrożono rotacyjny system pracy, wydzielono osobny budynek dla oddziału zakaźnego, wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury.

Fakt, iż mimo szeregu podjętych przez zarząd Szpitala działań, na Oddziale Chorób Wewnętrznych dwukrotnie wystąpiło ognisko epidemiczne (w kwietniu i obecnie) budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości przestrzegania na tym oddziale obowiązujących procedur oraz ich egzekwowania przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za nadzór.

Bardzo nam przykro, że w naszym szpitalu doszło do takiej sytuacji. Zapewniamy, że wyciągniemy z niej daleko idące wnioski. Obecnie priorytetem jest zabezpieczenie pacjentów interny oraz wdrożenie wszystkich możliwych działań w celu przywrócenia bezpiecznego funkcjonowania oddziału oraz odzyskania zaufania pacjentów.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pacjenci, u których ujawniono wyniki dodatnie nie mają objawów wskazujących na COVID-19 lub podobnych. Wczoraj 9 pacjentów zostało przekazanych na oddział zakaźny naszego szpitala, 2 kolejne osoby trafiły do placówki w Tychach. Pozostali pacjenci z dodatnimi wynikami będą przekazywani do szpitali w Tychach i Raciborzu oraz do izolatorium w Goczałkowicach.

Pacjenci z ujemnymi wynikami pozostają w szpitalu pod opieką kadry medycznej.

Dodatkowo wymazy pobrano od personelu i pacjentów oddziału chirurgii ogólnej, w związku z czasowym przebywaniem tam osoby przekazanej z interny. Jednocześnie do środy wstrzymane zostają przyjęcia na oddział. Tego dnia kadra i pacjenci przejdą ponowne, kontrolne testy.

Przebadani zostaną dziś także pracownicy pracowni diagnostyki obrazowej, TK i endoskopii. W poniedziałek testy przejdzie cały personel oddziału neurologii, w związku z wykonywaniem konsultacji u pacjentów oddziału wewnętrznego.

Na czas wstrzymania przyjęć na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej zabezpieczenie medyczne pacjentów wymagających hospitalizacji w tym zakresie, przejmą szpitale w Myszkowie i Czeladzi.

 

 Dyrekcja
Szpitala Powiatowego
w Zawierciu
 
 

 

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ