Dodatkowe środki na modernizację szpitala

podpisanie aneksu do umowy
8 lipca przekazano aneks do umowy dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu zwiększający dofinansowanie środków unijnych na zadanie „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 
 Całkowita wartość projektu: 21 486 486,97 zł.
 Współfinansowanie z UE: 18 065 295,97 zł  (zwiększenie o 3 914 797,02 zł!)
 Wkład własny: 3 188 063,81 zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na prace remontowo-budowlane, zakup aparatury, sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia a także na wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych.

W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Gabriel Dors Starosta Zawierciański, Paweł Sokół Wicestarosta Zawierciański oraz Iwona Sroga Zastępca Dyrektora ds. Technicznych.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ