Oddziały
Poradnie
Pracownie

Darczyńcy


                                               DAROWIZNY/DOTACJE


Starostwo Powiatowe w Zawierciu

przekazało 2015r. dofinansowanie do Projektów
(Winda, Informatyzacja)  420 345,56 zł
2016r. Termomodernizacja 11 524 824,39 zł
2017r. Zakup Aparatury Medycznej 952 920,80 zł
2018r. Zakup Aparatury Medycznej 981 600,00 zł
Łącznie:
13 879 690,75 złStowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
w Katowicach przekazało sprzęt medyczny o wartości:
625 114,00 zł
dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Powiatowego w Zawierciu w tej  kwocie darowizna
od Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi ZawierciańskiejFundacja Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej
przekazała 25 000,00 zł na zakup sprzętu do Zakładu Rehabilitacji
dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ