Ćwiczenia na wypadek wystąpienia wypadku masowego

Szpitalny Oddział Ratunkowy

10 września 2022 r.  Szpital Powiatowy w Zawierciu zorganizował ćwiczenia na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego, które miały na celu sprawdzenie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.

Symulacja zintegrowana była z ćwiczeniem gminnym, organizowanym przez Urząd Miejski w Zawierciu i stanowiła jeden z jego elementów.

W ćwiczeniu wzięły udział poszczególne oddziały szpitala oraz:

1) Blok Operacyjny,
2) Pracownia Tomografii Komputerowej,
3) Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG),

4)Pracownia serologii, Bank krwi,
5) Dział Techniczny,

5)Dział Administracyjno-Gospodarczy,
7) Apteka Szpitalna,
8) Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w okolicach skrzyżowania z ulicą Technologiczną doszło do wypadku drogowego. Kierowca autobusu, przewożący 15 osobową grupę młodzieży szkolnej stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w samochód osobowy.

Na miejsce zdarzenia przybywają służby ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego oraz Policji i Straży Miejskiej, które przystępują do działań ratowniczych i izolacji terenu.

Do Szpitala Powiatowego w Zawierciu trafia jeden poszkodowany oznaczony kolorem czerwonym i dwóch kolorem żółtym.


Niezależnie od przeprowadzanych ćwiczeń SOR pracował jak co dzień, co oznaczało, że oprócz pozorantów, którzy udawali poszkodowanych w wypadku, zespół SOR udzielał pomocy zgłaszającym się na oddział pacjentom.

Odbyte ćwiczenia posłuży do sporządzenia analizy i oceny stosowanych w szpitalu procedur.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ