Oddziały
Poradnie
Pracownie

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny


Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny”.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19, poprzez doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, meble specjalistyczne, meble laboratoryjne, komputery z oprogramowaniem, drukarki, sprzęt kopiujący bezkontaktowy, macierz komputerową do zabezpieczenia badań radiologicznych, co w efekcie przełoży się na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczeń medycznych w zakresie leczenia chorób zakaźnych, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Wartość projektu: 3 352 302,41 zł, w tym dofinansowanie: 3 184 687,30 zł.

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu:

• pod nr tel. 32/ 67 22 011 wewn. 169 oraz
• w pokoju nr 200 piętro II (budynek Przychodni ul. Piłsudskiego 80 - Administracja Szpitala).

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ