Oddziały
Poradnie
Pracownie

Blok Operacyjny

Kierownik bloku operacyjnego:  mgr Ola Kruk [telefon](32) 6740 373[/telefon]
Pielęgniarka koordynująca:  Beata Nieroda
[telefon](32) 6740 308; 885 999 144[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 374[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 288[/telefon]

Blok Operacyjny jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną. Wstęp na blok mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego. Wykonujemy zabiegi planowe i nagłe w znieczuleniu ogólnym z udziałem zespołu anestezjologicznego oraz w znieczuleniu miejscowym. Planowane zabiegi wykonywane są w godzinach 7.00-14.35 według ustalonego harmonogramu. Przez całą dobę personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnego z pełną obsadą / po godzinie 14.35 dla 1 sali operacyjnej.

Personel Bloku Operacyjnego składa się z jednego lekarza, 23 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek: 8 pielęgniarek anestezjologicznych, 14 instrumentariuszek, 1 pielęgniarki pracującej w Dziale Dezynfekcji i Sterylizacji. Rocznie wykonywanych jest ponad 3 tysiące operacji. Operacje wykonywane są w czterech salach operacyjnych: dwie sale ogólnochirurgiczna i ginekologiczna, jedna sala ortopedyczno-urazowa oraz sala okulistyczna.

W Bloku Operacyjnym wykonywane są:

W zakresie chirurgii ogólnej:
 • zabiegi endokrynologiczne
 • w zakresie chirurgii sutka,
 • zabiegi diagnostyczne w obrębie jamy brzusznej metoda laparoskopową,
 • operacje pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przepuklin metodami klasyczną i laparoskopową,
 • operacje antyrefluksowe, w zakresie przewodu pokarmowego metodami klasyczną i laparoskopową,
 • operacje żylaków kończyn dolnych oraz żylaków odbytu,
 • usuwanie zmian skórnych,
 • operacje po urazach wielonarządowych,
 • zabiegi laparoskopowe z użyciem endoskopu śródoperacyjnego.
W zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej:
 • plastyki więzadłowe (ACL stawów kolanowych),
 • artroskopie stawów,
 • endoprotezoplastyki stawów kolanowych, biodrowych, rewizyjne,
 • usuwanie skomplikowanych złamań przy pomocy najwyższej jakości specjalistycznych implantów z wykorzystaniem aparatu RTG,
 • osteotomie korekcyjne,
W zakresie ginekologii:
 • operacje przydatków,
 • zabiegi usunięcia narządu rodnego,
 • zabiegi naprawcze krocza,
 • operacje plastyki przedniej i tylnej ściany pochwy,
 • operacje endometriozy,
W zakresie okulistyki:
 • operacje zaćmy,
 • operacje przedniego segmentu oka,
 • operacje w zakresie powiek,
 • zaopatrywanie urazów gałki ocznej,
 • operacje odwarstwionej siatkówki.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ