Badania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2

Badania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2

Badania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 metodą immunologiczną w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

 

Na skutek kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 w organizmie wytwarzają się specyficzne przeciwciała, które można wykryć testem immunochemicznym. Badania poziomu tych przeciwciał we krwi w naszym laboratorium są przeprowadzane  za pomocą analizatora i odczynników firmy Roche.  Jest to metoda  zdecydowanie dokładniejsza niż metoda kasetkowa (tzw. „szybkie testy”) i prowadzona pod pełną kontrolą. Testy te posiadają wysoką czułość oraz specyficzność, co znacznie zwiększa ich wartość diagnostyczną.

Badania można wykonać w dni powszednie w godz. 07.00-10.00 przy ul. Powstańców Śląskich 8

Cena badania: 95,00 zł

Wyniki w/w badań laboratoryjnych mogą mieć zastosowanie:

 • do oszacowania liczby osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, również bezobjawowo lub skąpoobjawowo
 • do wykrywania osób, które wytworzyły przeciwciała i prawdopodobnie są odporne na zakażenie
 • do wykrywania ozdrowieńców z wysokim poziomem p/c IgG w celu pobrania osocza do stosowania w terapii najcięższych przypadków COVID-19

 

Jak interpretować wynik?:

WYNIK NEGATYWNY 

 • brak kontaktu z koronawirusem SARS-Cov-2
 • „okienko serologiczne” – zanik wczesnych przeciwciał i brak pojawienia się przeciwciał późnych

badanie należy powtórzyć po 2 - 4 tygodniach

WYNIK WĄTPLIWY

 • badanie należy powtórzyć po 1 – 2 tygodniach

WYNIK DODATNI

 • obecne przeciwciała we krwi potwierdzają kontakt pacjenta
  z wirusem i prawdopodobieństwo odporności, ale nie są dowodem aktywnej choroby

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ