Awaria telefonów stacjonarnych usunięta

Awaria telefonów stacjonarnych usunięta

Informujemy, że awaria telefonów stacjonarnych zostala usunięta w dniu 24.10. 2021 r.

Na oddziałach nadal funkcjonują także telefony komórkowe dostępne dla pacjentów.


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: 885 999 150

Izba Przyjęć: 506 113 533

Telefony na oddziały:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

nr telefonu: 516 264 149

Oddział Dziecięcy

nr telefonu: 516 264 308

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

nr telefonu: 516 264 430

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałęm Kardiologicznym

nr telefonu: 516 264 446

Oddział Chirurgii Ogólnej

nr telefonu: 516 265 496

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

nr telefonu: 516 264 787

Oddział Okulistyczny

nr telefonu: 516 265 199

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

nr telefonu: 516 264 846

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

nr telefonu: 516 265 512

Oddział Chorób Zakaźnych w tym Pododdział Skórno-Wenerologiczny

nr telefonu: 516 265 532

Oddział Medycyny Paliatywnej

nr telefonu: 516 265 549

Szpitalny Oddział Ratunkowy

nr telefonu: 516 265 655

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ