Oddziały
Oddziały
Poradnie

Apteka Szpitalna

ul. Miodowa 14, I piętro, Pawilon B

Kierownik: mgr farm. Paweł Gumułka

Zastępca Kierownika: mgr farm. Ewelina Dróżdż

st. tech. farm. Małgorzata Nowak

tech. farm. Karolina Telakowska

tech. farm. Katarzyna Kuźniak

tech. farm. Magdalena Szlachta

mgr farm. Dominika Kabała

mgr farm. Krystian Nowak

mgr farm. Angelina Janoska

Kontakt: [telefon]32 67 40 304, 32 67 40 218[/telefon]
           

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania:

Apteka Szpitalna zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala powiatowego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa.

Udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych. Nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.

Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.

Apteka bierze także  udział w racjonalizowaniu farmakoterapii poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego i udział w przygotowywaniu i aktualizacji Receptariusza Szpitalnego, a także bierze współudział w prowadzeniu gospodarowania lekami poprzez informację o lekach przekazywanych fachowemu personelowi Szpitala. Apteka uczestniczy w badaniach klinicznych oraz prowadzi ewidencję i dokumentację tych badań.Zachęcamy magistrów farmacji i techników farmaceutycznych do odbywania stażów oraz praktyk  w naszej jednostce!
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ