Oddziały
Oddziały
Poradnie

Apteka Szpitalna

ul. Miodowa 14, I piętro, Pawilon B

Zastępca Kierownika: mgr farm. Paweł Gumułka

st. tech. farm. Małgorzata Bajek

st. tech. farm. Małgorzata Nowak

tech. farm. Karolina Telakowska

tech. farm. Katarzyna Kuźniak

tech. farm. Magdalena Szlachta

Kontakt: [telefon]32 67 40 304, 32 67 40 218[/telefon]
           

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania:

Apteka Szpitalna zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala powiatowego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa.

Udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych. Nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.

Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.

Apteka bierze także  udział w racjonalizowaniu farmakoterapii poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego i udział w przygotowywaniu i aktualizacji Receptariusza Szpitalnego, a także bierze współudział w prowadzeniu gospodarowania lekami poprzez informację o lekach przekazywanych fachowemu personelowi Szpitala. Apteka uczestniczy w badaniach klinicznych oraz prowadzi ewidencję i dokumentację tych badań.Zachęcamy magistrów farmacji i techników farmaceutycznych do odbywania stażów oraz praktyk  w naszej jednostce!
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ