Aparat do testów w kierunku koronawirusa trafi do szpitala

Aparat do testów w kierunku koronawirusa trafi do szpitala

Prezydent Zawiercia Pan Łukasz Konarski wystąpił z inicjatywą zakupu aparatu do wykonywania testów na obecność koronawirusa metodą PCR. Jest to jedyna w pełni sprawdzona metoda wykrywania obecności koronawirusa u pacjentów. 

Dzięki wsparciu miasta w kwocie 400 tys. zł do szpitala trafi Aparat Argenta QT-8000 z automatycznym ekstraktorem, który pozwala na wykonywanie jednocześnie do 98 testów wraz z odczynnikami.

Wyposażenie w automatyczny ekstraktor zwiększy szybkość badania próbek oraz polepszy bezpieczeństwo personelu wykonującego badania.

Jest to bardzo potrzebny zakup, gdyż dzięki temu próbki będą badane na miejscu w Zawierciu, co przyspieszy proces diagnostyczny.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ