3,5 mln zł dla Szpitala

3,5 mln zł dla Szpitala

3,5 mln zł otrzyma Szpital Powiatowy w Zawierciu w ramach środków inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Podział 123 mln zł między 27 placówek ochrony zdrowia pod kątem walki z koronawirusem zatwierdził zarząd województwa śląskiego.

W ramach otrzymanej dotacji  planowane jest doposażenie Szpitala m.in. w sprzęt medyczny oraz niezbędne wyposażenie w tym:

 • ambulans
 • system do obsługi badań RTG i TK stosowanych w diagnostyce koronawirusa
 • stację radiologiczną RTG i TK do zabezpieczania badań radiologicznych wykonywanych u pacjentów z COVID-19
 • sprzęt endoskopowy wraz z wyodrębnionym sprzętem do diagnostyki tamowania krwawień z przewodu pokarmowego dedykowany dla pacjentów z koronawirusem
 • łóżka ze stolikiem przyłóżkowym dla pacjentów z COVID-19
 • macierz komputerową do zabezpieczenia badań radiologicznych wykonywanych u pacjentów z COVID-19
 • komorę laminarną do badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa
 • zamrażarki/chłodziarki laboratoryjne – konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa

Doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny przyniesienie długofalowe korzyści dla pacjentów i personelu Szpitala poprzez stworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie leczenia szpitalnego dla osób z podejrzeniem zakażenia i chorych zakaźnie,  w szczególności zakażonych wirusem SARS-CoV-2.


 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ