XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa z udziałem Szpitala Powiatowego w Zawierciu

 XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa z udziałem Szpitala Powiatowego w Zawierciu

W sobotę 25.05.2019 r. nad zalewem Mitręga w Łazach odbyła się XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. W zmaganiach sportowych  udział wzięli Seniorzy z Polski jak i z zagranicy. Z terenu powiatu zawierciańskiego uczestniczyli zawodnicy z UTW Łazy i Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbyło się przy udziale Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Przy stoisku zawierciańskiej lecznicy Seniorzy mogli bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ