Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

szczepienie

Mając na uwadze konieczność jak najszybszego zabezpieczenia personelu podmiotów medycznych przed zagrożeniem SARS-CoV-2,  Szpital Powiatowy w Zawierciu zadeklarował chęć utworzenia punktu szczepień w ramach Narodowego Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

Uprzejmie informujemy, że placówka przyjęła na siebie zadania jako tzw. szpital węzłowy. Oznacza to, że w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu będzie znajdować się punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Podmioty lecznicze i apteki, które chcą skorzystać z bezpłatnych szczepień personelu są zobowiązane przekazać do Szpitala Powiatowego
w Zawierciu następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz szczepienia (tabela exel) zawierający dane pracowników wyrażających chęć szczepienia w wersji edytowalnej drogą elektroniczną na adres: 

  covid19@szpitalzawiercie.pl

 2. Podpisaną zgodę osoby przekazującej dane na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień (skan) drogą elektroniczną na adres: covid19@szpitalzawiercie.pl
  Oryginał prosimy dosłać pocztą, kurierem na adres szpitala lub dostarczyć osobiście. Punkt odbioru osobistego: Ambulatorium przy ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu.

Poniżej dokumenty do pobrania:
Formularz szczepienia (tabela excel)
Zgoda na przetwarzanie danych

Dokumenty w wersji elektronicznej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do godz. 9.00 14 stycznia 2021 r.

Informacji udziela Dział Organizacyjny tel. 885 999 135


 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ