8 mln zł dotacji na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

sala intensywnej opieki medycznej

Przebudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup nowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w tym pododdziału skórno-wenerologicznego i Laboratorium Diagnostycznego - to główne założenia projektu, na który Szpital Powiatowy w Zawierciu pozyskał prawie 8 mln zł.

Modernizacja obejmie wszystkie Pomieszczenia OAiIT – 5 jedno i dwuosobowych sal dla pacjentów, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielęgniarski z pomieszczeniem przygotowania pielęgniarskiego, dyżurki lekarskie, część administracyjną i zaplecze socjalne.

Nowe wykończenie ścian, podłóg i sufitów umożliwią łatwe mycie oraz dezynfekcję w celu zachowania odpowiedniej higieniczności pomieszczeń, w których przebywa pacjent. Oddział zostanie wyposażony w śluzę z urządzeniem do dekontaminacji. Rozwiązania te pozwolą zminimalizować zagrożenia wynikające np. z przenoszenia wirusów typu SARS-CoV-2.

W ramach projektu zakupiony zostanie także nowy sprzęt, w tym tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, samobieżny monitor do monitorowania hemodynamicznego, centrala monitorująca parametry życiowe, respiratory, defibrylatory i kardiomonitory. Pacjenci dostaną do dyspozycji również sprzęt rehabilitacyjny, taki jak fotel do ćwiczeń kończyn górnych, dolnych i stawu barkowego  czy rower rehabilitacyjny na łóżko. Łóżka również zostaną wymienione - nowe będą wyposażone w system ważenia, elektryczną regulację oraz zaawansowane funkcje do rehabilitacji. Zastosowanie materacy zmiennociśnieniowych zminimalizuje występowanie odleżyn, dostępne będą także systemy ogrzewania pacjenta.

W celu usprawnienia i przyspieszenia diagnostyki pacjentów szpitalne laboratorium zostanie doposażone w ekstraktor do izolacji kwasów nukleinowych oraz termocykler do przeprowadzania badań metodą PCR w czasie rzeczywistym.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: XI REACT – EU. Działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Całkowita wartość inwesytcji to 11 163 638,58 zł, w tym dofinansowanie: 7 963 034,24 zł oraz wkład własny szpitala: 3 200 604,34 zł.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb wynikających m.in.  z obecnych zagrożeń wiązanych z  COVID-19.

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ